הגיבורים: פרק 4 – אוכלת אש

באמהריתת ״אוכלת אש״ היא אשה שלא מצנזרת את עצמה. זה אומר להיות ביטוי גנאי, אבל שולה מולה אימצה אותו ולמדה איך להשתמש בישירות הבלתי מתפרשת שלה כדי לכופף למערכת את הזרוע, ולא רק כשזה נוגע לעתיד שלה או של הילדים שלה.