fbpx

האדמו"ר, היורש ובתו של המליונר: מדוע התפצלה חסידות סדיגורה?

מאת: מערכת מדינת ירושלים

אדמו"ר אחד, שלושה יורשים, ורבנית שמושכת בחוטים מאחורי הקלעים: מה קורה בחסידות סדיגורה?

שבוע חלף מאז פטירתו של האדמו"ר מסדיגורה, רבי ישראל משה פרידמן, והרוחות סביב מינוי ממשיך דרכו עדיין סוערות. אתמול בחצות הגיעה הדרמה לשיא נוסף, כאשר אשתו של המנוח הרבנית שרה בת חיים משה פלדמן, הכריזה על פיצול החסידות מפני שסירבה לקבל את צוואת בעלה – שמינה ליורשו את בנו הצעיר, רק בן 24.
המרכז של חסידות סדיגורה הוא בבני ברק, אבל יש לה מוקדים גם בירושלים ובלונדון. רבי משה ישראל פרידמן, האדמו"ר המנוח, הוא יליד ארה"ב ודור שביעי לשושלת של רבי ישראל פרידמן מרוז'ין, מייסד חסידות רוז'ין. עם פטירתו של אביו בשנת 2013, הוא מונה לאדמו"ר מסדיגורה, עלה לישראל והצטרף כחבר במועצת גדולי התורה של מפלגת אגודת ישראל. בשבוע שעבר נפטר מסרטן הלבלב, וכעת עולה השאלה מי יירש את מקומו.

בניגוד למקובל בדרך כלל, האדמו"ר הוריש את ההנהגה לבנו הצעיר, רבי יצחק יהושע העשיל פרידמן (בן 24), המתגורר בבני ברק – שם נמצא מרכז החסידות. אך אמו, הרבנית מסדיגורה, העדיפה להעניק את ההנהגה לבן הבכור – רבי מרדכי שלום יוסף (33), המתגורר בירושלים – זאת בניגוד מוחלט לצוואת בעלה המנוח.

אתמול בחצות, סמוך לרגע בו הייתה אמורה להיכנס לתוקפה תחילת כהונתו של שיעל'ה כאדמו"ר החדש מסדיגורה, פרסמה הרבנית מכתב מטעמה בו היא מסרבת לקיים את צוואת בעלה, ומכתירה לא אחד, אלא שני בנים נוספים לאדמו"רים: מש"י, כאדמו"ר מסדיגורה ירושלים (על שום מקום מושבו בירושלים), ואת רבי אהרון דב בער, האח השלישי, לאדמו"ר מסדיגורה לונדון (על שום מקום מושבו).

התערבותה של הרבנית, שרה בת חיים משה פלדמן, לא הגיעה משום מקום: כבתו של המיליונר ואחד העסקנים הגדולים בחסידות ויז'ניץ, הרב משה פלדמן, למדה הרבנית דבר או שניים על תככים וקידום אינטרסים. היא יודעת שבעל המאה הוא בעל הדעה. כמי שהייתה רגילה להשפיע על ניהול החסידות של בעלה המנוח בזכות הכספים הרבים שבשליטתה, החליטה הרבנית שאין בכוונתה לקיים צוואה שלא לרוחה, ולא חששה לנצל לשם כך את כל המשאבים שברשותה. .

לסיום, מילה על המשמעות הפוליטית של הדרמה הזו. כאמור, חסידות סדיגורה חברה במועצת גדולי התורה של אגודת ישראל. מפאת גילו הצעיר של האדמו"ר מסדיגורה בני ברק, טרם ברור האם יחליף את אביו במועצה, או שחסידות אחרת תבטיח לייצג את האינטרסים שלהם. דבר אחד בטוח, הפיצול הזה יחליש את הייצוג של חסידות סדיגורה במועצה, ובפוליטיקה הישראלית. יחד עם זאת, נזכיר שבעלת המאה האמיתי היא חסידות גור, שכל שאר החסידויות כפופות למרותה – ולכן עדיין מדובר בדרמה פוליטית בקנה מידה קטן יחסית.


 

כתב: ישי פולברמכר Yishai Pulvermacher
בצילום: רבי משה ישראל פרידמן. מקור: ויקפידה

עוד

It seems we can't find what you're looking for.