fbpx

האם האוניברסיטה מעכבת הרשמת סטודנטים?

מאת: מערכת מדינת ירושלים

האם האוניברסיטה חסמה את ההרשמה לסטודנטים עם חובות, ואיך זה קשור למשבר הקורונה?

אבנר (שם בדוי), סטודנט שנה ג' באוניברסיטה העברית, ניסה להירשם לקורסים לסמסטר הבא וגילה שההרשמה נחסמה בפניו מבלי שום התראה קודמת. את ההסבר הוא קיבל במייל, בו נכתב כי "סטודנטים עם חוב גבוה מ-1500 ש"ח לא יוכלו לקלוט תכנית לימודים לשנת הלימודים הבאה בתחילת ספטמבר". המייל הגיע מכתובת שלא ניתן להשיב אליה. כסטודנט מרקע כלכלי קשה וללא תמיכה ממשפחתו, גם בשנתיים הקודמות הגיע אבנר לסוף השנה כשבחשבונו יתרת חוב לאוניברסיטה – אך זוהי הפעם הראשונה שההרשמה לשנת הלימודים הבאה נמנעת ממנו בשל כך. אבנר הוא לא היחיד שקיבל את המייל הנ"ל מהאוניברסיטה העברית.

יש לציין שכמו מוסדות אחרים בארץ, גם האוניברסיטה העברית לא הפחיתה את שכר הלימוד השנתי – על אף שמרבית סמסטר ב' התקיים במתכונת של למידה מרחוק, דבר שלכאורה אמור היה להפחית הוצאות של אחזקת מתקני האוניברסיטאות ואבטחתם. לדברי סטודנטית באוניברסיטה, שביקשה להישאר בעילום שם, איכות ההוראה ירדה באופן משמעותי בעקבות שיטת הלמידה מרחוק. לדוגמה, סטודנטית במוסד סיפרה למדינת ירושלים על קורס שבו לא התקיימו הרצאות זום כלל, ולא היו שום מפגשים עם המרצה – במקומם, נשלחו לסטודנטים 12 מיילים מפורטים, אחד לכל שיעור בקורס.

הסטודנטים הם קבוצה שנפגעה באופן משמעותי ממשבר הקורונה: על פי סקר של המכון לגיאוקרטוגרפיה, 20 אחוז מהסטודנטים הפסיקו את לימודיהם בעקבות המשבר, ו-12 אחוז שוקלים לעשות זאת. 55 אחוז התלוננו כי המוסדות להשכלה גבוהה לא באים לקראתם מספיק בהתחשב במשבר.
האוניברסיטה העברית נמצאת במצב כלכלי קשה ב-20 השנה האחרונות, הנובע מחובות שהצטברו עקב ניהול קלוקל ותשלומי שכר ופנסיה חריגים בגובהם. בשנת 2018 חתמה האוניברסיטה העברית על הסכם הבראה עם המדינה, במסגרתו הוחלט כי המדינה תזרים 700 מיליון ש״ח בעשר השנים הקרובות – במטרה לאפשר למוסד לסיים כל שנה עם תזרים חיובי.

תגובת האוניברסיטה העברית:
ברור לכולנו כי התקופה הזאת גורמת לבעיות רבות, אקדמיות וכלכליות. אי לכך, האוניברסיטה העברית הייתה הראשונה לאפשר לסטודנטים המתקשים כלכלית לפרוס בצורה רחבה ביותר את שכר הלימוד שלהם ולהסיר חסימות לטובת מי שמאחר בתשלומים. בנוסף, האוניברסיטה השיקה קרן גיוס חירום סטודנטיאלית למתן מענה כלכלי לסטודנטים שנקלעו למצוקה בשל המשבר.

ראוי לציין כי החסימות שיש לסטודנטים חייבים לא מונעות מסטודנטים לגשת למבחנים אלא משפיעות אך ורק על האפשרויות לצפות בציונים ולקבל אישורים. השנה בעקבות הארכת מועדי התשלום בשל משבר הקורונה, הוסרו חסימות אלה עד לתחילת שנת הלימודים הבאה.
סטודנט בעל חוב של מעל ל-1500 שקלים לא יוכל לעבור לשנת הלימודים הבאה ו/או להכניס למערכת שלו תוכנית לימודים חדשה – כך היה לאורך השנים האחרונות ולא השתנה גם השנה.


מאת דנה פטרוב, מערכת מדינת ירושלים

עוד

It seems we can't find what you're looking for.