fbpx

"לא מעסיקים אתיופים"

מאת: מערכת מדינת ירושלים

"לא מעסיקים אתיופים"

עדכון: מדוע לא נפרסם את שם בית הקפה בתחתית הפוסט סיפור מכוער שחשף אתמול כתב מיינט ירושלים Liran Tamari: מנהלת משמרת בבית קפה במרכז העיר דרשה לא להעסיק עובד מכיוון שהוא אתיופי.

ע"פ תמרי, הנושא כרגע נמצא בהליכים משפטיים, מנהלת בית הקפה מנסה להתנער מהחלטת מנהלת המשמרת וככל הנראה זו הסיבה ששם בית הקפה לא פורסם.

*הרבה אנשים מבקשים את שם בית הקפה כדי להחרים אותו. אנחנו לא בעד, משתי סיבות: 1. כרגע נראה שהטעות הגזענית היתה על ידי מנהלת משמרת ואיננה מדיניות של בית הקפה כולו. 2. בעבר בנושאים האלו היו טעויות פרסום שעוללו נזק רב.

עוד

It seems we can't find what you're looking for.