fbpx

תוגש תלונה רשמית במשטרה כנגד אלימות מצד סגן ראש העירייה אריה קינג

מאת: מערכת מדינת ירושלים

מי אמר למי, ״אנחנו נזיין אתכם אחד אחד״?

לפי הפוסט של המנהל האמנותי גילי לוי, במילים האלו ממש סגן ראש העירייה אריה קינג איים עליו אחרי שהכה אותו בעודו על הרצפה. לוי הלך היום למגרש הרוסים במטרה להגיש תלונה רשמית גד קינג על האלימות נגדו ועל הסתה כנגד אזרחים ברשתות. הוא הופנה למרחב מוריה, שם מרכזים את הטיפול בתלונות על אלימות משטרתית, ויגיש את התלונה מחר.

במקביל, מתכוון לוי להתלונן על התבטאויות של קינג ברשתות החברתיות, ולבקש לחקור את הקשר ביניהן לבין מקרי אלימות של פעילי ימין נגד מפגינים.

 

אריה קינג מסר בתגובה כי הוא נחלץ לעזרת שוטר במצוקה:

למה הדבר דומה? עבריין פורץ לדירה, באותה השעה, חברו ושותפו של העבריין ממתין לו מחוץ לדירה במטרה לסייע לו במנוסתו מזירת הפשע.

אזרח עובר בסמוך לזירת הפשע ושומע את בעל הבית זועק לעזרה והאזרח מזהה את ההתרחשות ומחליט ברגע שהפורץ נכנס לרכב, לגרום לפנצ'ר ברכב של הפורצים במטרה למנוע את מנוסתם.

מצד אחד-פגע ברכוש הזולת.

מצד שני- מנע את בריחת העבריינים.

כל שנותר לשאול, מה אתה היית עושה?

גילי לוי, הפריע לקצין משטרה בעת מילוי תפקידו, זאת שעב שהקצין ניסה לעצור מפגין וגילי וחבריו ניסו בכוח למנוע את המעצר.בכך גילי עבר על חוק העונשין.

גילי לוי, השתמש בגופו ,תוך הפעלת כוח, יחד עם אחרים, כלפי קצין משטרה, החוק מגדיר זאת כמעשה פשע ובכך גילי עבר על חוק העונשין.

הקצין קרא לעזרה לשוטרים שהיו במרחק מה ממנו, לנוכח ארבעת המפגינים עימם נאלץ להתמודד.

כן, אני מצפה שכל אזרח יסייע לשוטר, בוודאי לשוטר שנמצא במצוקה מספרית אל מול פורעי חוק ושוטר שזקוק וקורא לעזרה.

מיותר לציין, כל מי שצפה בוידיאו שמתעד את האירוע, יוכל להתרשם שדווקא גילי הוא זה שפנה אלי לאחר שעמד על רגליו ותקף אותי.

בטוחני שהמשטרה תנצל את ההזדמנות ותעצור את גילי לוי בגין הפרת החוק מצדו ובגין התקיפה שתקף אותי , רק משום שסייעתי לקצין משטרה למלא את תפקידו.
אני מציע ללכת לפוליגרף. אם ימצא שאמרתי כדבר הזה לגילי, אתרום 100,000₪ לקריים מיניסטר. נלך לכל מכון פוליגרף שגילי יבחר.

כאמור, התלונה הרשמית תוגש מחר במרחב מוריה. נמשיך לעקוב אחרי הסיפור ולהביא לכם דיווחים.

עוד

It seems we can't find what you're looking for.