fbpx

על מקורותיו של האריה הירושלמי

מאת: מערכת מדינת ירושלים

האריה הירושלמי – איך הוא הגיע לסמל העיר?

היום יצא קול קורא מטעם מתחברים באמנות- פרויקט חברתי אמנותי לשיקום פסלי האריות בירושלים, לבוא ולקבוע מיוחד מחר (ראו קישור בתגובות) איך יראה פסל האריה בשכונת ניות.

אז חוץ מלהרים להם ולעודד את כולם ללכת גם הם, נראה לנו שזו הזדמנות טובה לתהות מאיפה הגיע סמל האריה של ירושלים.

האמת היא, שעד לשנות 1950 לירושלים לא היה סמל משלה. בתקופה העת'מאנית היא השתייכה ליחידה מנהלית גדולה יותר – וילייאת דמשק – וכשהבריטים החלו את המנדט שלהם בפלשתינה-א"י, הם לא חשבו על לתת לעיר סמל. בשנת 1942 פנתה הגרפיקאית אסתר יואל-ברלין לראש העירייה והציעה מספר אפשרויות לסמל העיר. אחת מהצעותיה התקבלה, אולם הבריטים היו צריכים לאשר אותה – ומאחר שהיו שקועים במלחמת העולם השנייה, הם לא התפנו לכך.

אחרי הקמת המדינה התפנו לבחור לעיר סמל מתאים. ראש העירייה גרשון אגרון הכריז על תחרות, ולבסוף נבחר הסמל המוכר לנו כל כך מהנוף הירושלמי. האריה נבחר בזכות היותו הסמל של שבט יהודה – גור אריה יהודה – ממנו יצא דוד המלך שקבע את ירושלים כבירת ממלכתו.


כתב: שיר אהרון ברם