fbpx
כדי להשתתף בחתרות ״המלכ.ה של ירושלים״
מספר פלאפון נועד כדי למנוע כפילויות בהגרלה, לא נשתמש בו כדי לשלוח לכם הודעות

תודה רבה ולהתראות!

מדינת ירושלים