front

סינדרום ירושלים

הכתבה חודשית #5

 

 מדינת ירושלים מלאה במשוגעים.

אבל יש כאלה שרק דורכים פה ומאבדים את זה לגמרי. מתוך העיר שחושבת את עצמה טבורו של העולם, נולדה פסיכוזה שלוחשת על אוזנו של התייר: אתה עצמך מרכז העולם. הסוד למשמעות הקיום נמצא בתוכך. עכשיו הגיע הזמן להפיץ את הבשורה.

מה נמצא בעומק מחלת הנפש האורבנית “סינדרום ירושלים”?

 

 

 

 

הכל
צפייה
האזנה
קריאה
תמונות
סחורה