front

מזרח ומערב

מיני סדרה חדשה

 

לפני 200 שנה אירופה חילקה את הגלובוס כמו מגש פיצה, ושמה על החצי שלה אקסטרה צ’יז. לחלק עם הגבינה קראו “מערב”, לחלק השני קראו “אותנטי”. באיזה צד אפשר למצוא את ירושלים?

 

 

 

הכל
צפייה
האזנה
קריאה
תמונות
סחורה