fbpx

שאני אתבייש?

.בימים הראשונים מאז החל נגיף הקורונה להתפשט, התביישתי, כחרדי, לצאת לרחוב כל חיי הייתי גאה בהשתייכותי לחברה החרדית. גדלתי על ברכי המשפט ההלכתי המחייב 'פיקוח…
All articles loaded
No more articles to load